Misyon ve Vizyon

Vizyon

Adil, şeffaf ve hesap verebilir bir yönetim kültürüne sahip kurum olmaktır.


Misyon

Tüm iş ve faaliyetlerini mevzuata uygun olarak yerine getirerek, teknik ve beşeri faktörleri etkin bir şekilde kullanarak idari birimlerin verimli, uyumlu ve düzenli çalışmasını sağlamaktır.